UMRE
çelebi_blş
KOFTECI-Dikey
MONmedia
SALGAMettavuk
RENO
Mehmetali paşa adayı iilanı
KOTO VEFAT İLANI REKLAM
FOTOmakinaları
AVB_Ofis
ZAFERemlak

Kültür

İzmit Nasıl Kurtuldu ?

İzmitimizin Kurtuluşunun 97. Yıldönümü kutlu olsun. Başta Mustafa Kemal olmak üzere bize bugünleri armağan edenleri şükranla yadediyoruz.

27 Haziran 2018 Saat: 18:10
İzmit Nasıl Kurtuldu ?
İzmit Nasıl Kurtuldu ?

İzmit'imizin Kurtuluşu'nun 97. Yıldönümü kutlu olsun. Başta Mustafa Kemal olmak üzere bize bugünleri armağan edenleri şükranla yadediyoruz.

Arifeden Kurtuluş Günü’ne İzmit 
19 Haziran 1921

19 Haziran 1921 tarihine kadar bölgede daha fazla hareket olmadı ancak bu tarihten itibaren Adapazarı ve Sapanca 'da toplanan Hıristiyan unsurların Yunan güçlerince İzmit'e doğru göç ettirildikleri görülür. Bu göç sırasında Yunan askerleri yer yer köyleri yakıyor, yağmaladıkları eşya ve hayvanları da beraberlerinde götürüyorlar ve Söğütlü'den başlayan çekilmelerini gizlemek için diğer cephelere saldırılar düzenliyordu. Durumu değerlendiren Kazım Bey, yakılmasına fırsat verilmeden Adapazarı'nın kurtarılmasını emreder ve bunun üzerine bütün birlikler kendilerine verilen istikametlerde ilerlemeye başlarlar.

20-21 Haziran 1921

İlk iş olarak 20/21 Haziran gecesi sallarla Sakarya nehrinin batı kıyısına çıkan Türk birlikleri, bu mevzileri ele geçirdi. Akıncı kolu komutanı Halit Molla, Yunanlıların çekiliş yollarını kesecek şekilde ilerleyince, şehir yakılmaktan ve katliamdan kurtulur. Diğer kuvvetlerin de kente girmesiyle 21 Haziran 1921 sabahı Adapazarı kurtulur. Halit Molla ile hükümet konağına bayrağı çeken Kazım Kaptan kentte düzen ve kontrolü sağlarlar. Aynı saatlerde Sakarya Mıntıka Komutanlığı’na bağlı üç baskın müfrezesi Yunan Artçıları ile çarpışarak şehre girdiler.Saat 0515’de Adapazarı’nın kurtulduğu Kolordu Komutanlığı’na bildirildi.

Tümen birlikleri de Yunanlılarla çarpışarak sabah saatlerinde, çarşısı yanmakta olan Sapanca’ya girdiler. Yunan alayı beklemediği bu saldırı karşısında, İzmit ve Seymen iskelesi yönünde geri çekilmeye başladı. Gelişmeler üzerine Sapanca Gölü’nün güney ve kuzeyinden takip harekatı başladı. İzmit yönünde çekilen düşman kuvvetlerini Adapazarı bölge komutanı Emin Bey, Seymen yönünde çekilenleri Mürettep Tümen komutanı Nurettin Bey takip ediyordu. Türk birliklerine bu arada 33. Süvari Alayı da katılmıştı.

Bu sırada Yunanlılar geri götürdükleri askeri malzemeyi Derince’yte götürebilmek için, artçı kuvvetleriyle Uzuntarla ve Ketenciler, Sapanca gölünün güneyinde ise Çepni (Suadiye) – Karatepe sırtlarında direnmeye çalışmışlardı. Türk kuvvetleri Derbent- Suadiye-Çuha Fabrikası-Kullar yolunu izleyerek Bahçecik’e ve oradan Eşme-Ketenciler-Uzuntarla üzerinden İzmit'e yaklaşırlar. Bu arada Akıncı kolları da İzmit'in kuzeyindeki tepelere gelmiş bulunuyorlardı.İzmit ve Bahçecik bölgesinde iki grup halinde toplanan Yunan birlikleri ve Hristiyan Muhacirler kuşatılmış ve zor durumda kalmışlardı.

22 Haziran 1921

Türk süvarileri, 22 Haziran 1921’de düşmanla karşı karşıya geldiler. Kalabak köyü, Çuha Fabrikası ve Bahçecik dolaylarında şiddetli çarpışmalar meydana geldi. Burada da tutunamayan Yunanlılar, İzmit’e çekildiler ve savunmayı burada kurmak istediler. Artık Yunan kuvvetleri ile Rum ve Ermeni unsurları, kaçmalarına fırsat verilmeden kuşatılmışlardı. Türk kuvvetlerinin kesin darbeyi vuracak güçleri olmamasına karşın sağlanan bu başarı İzmit'teki Yunan askerlerinde büyük bir paniğe yol açtı. Ulusal Güçler’in kent civarına kadar geldikleri söylentisi, zaten heyecan içinde olan Rum ve Ermenilerde büyük panik yaratmıştı. Özellikle Rumlar, nakliye gemilerini beklemeden adam başına 100-150 lira vererek motorlarla İzmit’i terk etmeye başlamışlardı.

Kuva-i Milliye müfrezeleri tarafından inatla savunulan Bahçecik'ten Değirmendere kıyısına kadar uzanan hattı aşamayan iki Yunan alayı , İzmit'in de düşmesini önlemek için geriye döndü. Dönüş sırasında Körfez’in kıyısından geçen yolu kullanmak zorunda kalan alaylar yan ateşine tutularak altı yüzden fazla kayıp verdiler.

23 Haziran 1921

Adapazarı ve İzmit civarındaki hristiyan köylerinin tahliye edilerek İzmit’e doldurulmaları sonucu camiler, medreseler, hanlar tıkış tıkış olmuş, kentte yer kalmamıştı. Hatta gelen bütün göçmenleri binalar almadığından bir kısmı arabalar ile kentin batı kısmındaki Manastır (Yenidoğan’da Aya Pandaleimon Manastırı) tarafına gittiler. Bir kısmı çarşılarda arabaları üzerinde yatmakta, Kilaz (Kilez) ovası da öküz arabaları ile dolu idi.

Halk, Ulusal Güçlerin yaklaştığının farkında, içten içe seviniyordu çünkü kimi eski dost hristiyanlar “sizi keseceğiz” gibi tehditlerde bulunuyorlardı. Öğleden sonra kentte yine bir telaş başladı. Özellikle hristiyanlar kaçışıyordu. Sonradan anlaşıldığı üzere Kilaz ovasında toplu bulunan göçmenler birkaç Türk çetesi görmüşler ve arabalarına atlayarak İzmite doluşarak kentte bir korku dalgası yaratmışlardı.

24 Haziran 1921

Yunanlılar, İzmit’i bırakmak istemiyordu. Yunanlılar savunma hazırlıklarını sürdürürken, 24 Haziran’da Adapazarı Milis Taburu ve akıncı müfrezeleri 47. Yunan alayını gerileterek İzmit’in iki km. doğusundaki bir tepeyi işgal etmişlerdi. Hatta küçük bir suvari akıncı müfrezesi Baç mevkiindeki bir çatışmayı takiben İzmit’e girdi. Bu arada İzmit Körfezi’nde demirli bulunan çok sayıda gemideki Yunan askeri de savunmayı güçlendirmek amacıyla şehre çıkarılıp siperlere sürerek, şehrin üzerindeki baskıyı hafifletmeye çalıştılar.

İzmit’te çarpışmalar olurken, Seymen yönünden çekilen iki Yunan alayı da karşı saldırıya geçti. Türk birlikleri, giderek güçlenen Yunan savunması karşısında 20 kilometre gerideki Hikmetiye – Derbent – Acısu - Uzuntarla hattına geri çekilmek zorunda kaldılar. Körfez’de bulunan Yunan Kılkış zırhlısı da kent dışındaki Türk birliklerinin üzerine yoğun bir top ateşi başlatmıştı. Kolordu komutanı Kazım Bey, Hikmetiye’ye kadar gelerek 24 Haziran çatışmalarını hakim tepelerden ve Çuha fabrikasının doğusundaki bir köyün minaresinden izlemiş ve yönetmişti.

Kentte de öğleden sonra Bağçeşme semtinde bir katliam başlamış, bu yörede oturanlar diğer mahallelere kaçışarak sığınmışlardı. Silahlı Ermeni çeteleri kente yayılmışlar, evleri arıyor, kimileri türlü bahanelerle evlerden alınıyor, mahalle ortalarında rezil ediliyorlardı. Taşköprülü Rıza Efendi iç donu gömlekle soyulup, dipçikle dövülmüş bilahare 800 lirası alınarak serbest bırakılmıştı. Ancak bunun yanı sıra evlere yapılan baskınlarda Ermeni çetelerini önleyen Ermeni kadını gibi örnekler de yaşanıyordu.

25 Haziran 1921

25 Haziran’da Asarköy sırtlarındaki Kuvayı Milliye topları, kayık ve gemilerle Değirmendere’ye çıkarılmak istenen Yunan askerlerine büyük kayıplar verdirmişlerdi. Ayrıca Kılkış zırhlısı ve diğer Yunan torpidoları yakınlarına düşen top mermileri nedeniyle açığa çekilmişlerdi. 26 Haziran sabahı Bahçecik’ten keşif göreviyle ayrılan Hüseyin Kamil Bey adlı bir genç subay düşmanın kaçma çabası içinde olduğunu anlayınca, üç süvari ve ondört piyadeden oluşan kuvvetiyle İzmit’e doğru ilerlemişti. İzmit’e vardığında halk bu küçük müfrezeyi özlemle kucaklamıştı ancak daha sonra zorunlu olarak geri dönmüşlerdi.

Ancak kentte katliamlar devam ediyordu. Bugün ölenlerin listesi yayınlandıktan sonra Fransız ve İngiliz temsilciler halkı teselli etmişler ve Yukarı Pazar gibi çeşitli noktalarda güvenliği sağlamak için karakolların görevlendirildiğini belirtmişlerdi. Ancak karakol personeli olay yerine varana kadar suçlular kaçıyorlardı.

26-27 Haziran 1921

26 Haziran sabahı mahallelerden insanlar toplanarak Yunan subay ve askerleri nezaretinde bir önceki günkü şehitler defnedildiler. Kaçacakları açıkça belli olan Yunan büyük nakliye gemileri de malzemelerini yüklemeye devam ediyorlardı ve halk giderayak kenti bombalamalarından korkuyordu.

Kazım Bey’e bağlı birlikler 25-26 Haziran’ı hazırlıkla geçirdikten sonra, 26/27 Haziran gecesi yeniden saldırıya geçtiler. Sonunda bir kısım Yunan askeri kıyı yolundan Karamürsel yönünde geri çekilirken İzmit'teki Yunan askerleri ile Rum ve Ermeni unsurlar gemiler ve kayıklarla tahliye edilirken, evleri basarak yağma ve katliama da başladılar.

Katledilmekten korkan halkın bir kısmı Duyun-ı Umumiye ve Gümrük idaresi önünde toplanmışlar, İstanbul’dan geleceği rivayet olunan Kızılay gemisini beklemekteydi. Ne gelen ne giden olunca parasına güvenenler yüksek fiatlarla motor, mavna tutarak kendilerini İstanbul’a attılar. Bu arada bir kısım halk gerek şaşkınlıktan gerekse Yunanlıların halkı İstanbul’a götüreceğiz propogandasına kanarak Yunan gemilerine bindiler ama gidecekleri yer Atina ya da Yunan adaları idi. Yine katliamdan kurtulmanın bir yolu da kalpak giymekti çünkü bir yanda Ulusal güçlere katılan, komuta eden bir çok Çerkes kahramana rağmen, kalpak giyenleri ihanet içindeki kimi Çerkes çetelerinden sanıyorlar ve dokunmuyorlardı.

İzmit çevresindeki çemberin daraldığını gören düşman, nakliye gemilerinin daha çok sefer yapabilmelerini sağlamak için işbirlikçi gayrımüslimleri Tavşancıl’a çıkarmaktaydı. İzmit-Değirmendere sahili boyunca da binlerce Rum ve Ermeni eşyalarının üzerinde kendilerini götürecek vapur ve motorları bekliyorlardı. Esasen Yunanlılar bu amaçla Marmara sahillerindeki hatta Tekirdağ ve Trakya sahillerindeki bütün kayık ve motorlara el koyarak İzmit’e getirmişlerdi.

Yunanlılar, 27 Haziran günü saat 20.00’de İzmit’i boşaltmaya başlamışlardı. Hatta İzmit’ten kaçan Yunan askerlerinin tarafsız hatta tecavüz etmeleri üzerine, İstanbul hükümetinin bunların silahsızlandırılmasına ilişkin notasına İngilizler olumlu cevap vermişlerdi. 28 Haziran saat 03.00’de birliklerin ve yerli Rumların bindirilmeleri ile gemiler, hareket etmek üzere limandan ayrılmışlardı. İzmit halkı tahliye öncesi korku içindeydiler. Şehirdeki Fransız heyetinde görevli Tercüman Ahmet Fuat (Çeviren) Bey'in çabaları ile Acısu’daki Fransız Mektebinde, istasyonda, Duyun-ı Umumiye (eski Tekel binası, bugün Belediye Çarşı İşhanı) ve Belediye binasında toplanabilen Türkler katliamdan kurtuldular.

Ulusal Güçlerin önünden kaçan Çerkes Ethem’in 50 kadar adamı İzmit’e gelmişler ve Müslüman halktan tuttukları bir kısmını Belediye Binası’nın önünde toplarlar. Kadınlar ve çocuklar ahşap binanın içinde, erkekler dışarıda beklemektedir. Bunu haber alan Ahmet Fuat Bey, körfezde demirli Fransız gemilerinden iki manga asker alarak belediyenin önüne gelir ve eşkıya grubuna şöyle seslenir: “Eğer hemen buradan defolup gitmezseniz, hepinizi kurşuna dizdiririm”. Fransız askerlerini gören eşkıya grubu atlarına atlayarak önce Tersane’ye, oradan da Yunan gemilerine geçerler.

Fransız Yüzbaşı Delor, Fransız mektebi müdürü Parker, Papaz Pierre ve Duyun-ı Umumiye müdürü Yunanlıların giderayak yaptıkları zulmüden halkı korumak için büyük çaba harcamışlardı. Yunanlılar, 120 müslüman evi yanı sıra kentin en işlek caddesini bir iki yerden, ayrıca Musevi evlerini de ateşe verdiklerinden bu evlerin de yanmasına ramak kalmıştı. Hanlarbaşı’ndaki yangın büyüyerek bir kolu Mar’aşlı tarafına bir kolu Çarşı’ya dayanmıştı. Teğmen Paris komutasındaki Fransız Bambara torpidosunun askerlerinin yangını söndürme çabaları, Yunanlıların silahlı engellemeleri ile karşılaşmıştı.

28 Haziran 1921

28 Haziran sabahı 312 sivili katleden ve şehri ateşe veren Yunan askerleri şehri terk ederken, Türk süvarileri de şehre girmeye başladılar. İlk giren kuvvetler Demir Bey komutasındaki suvari birlikleriydi. Fransız Manastırı’na sığınmış kadınlar içerde kalırken, erkeklerden birkaç kafile dışarı çıktı. Bir kısmı dükkan yağması yaptı, bir kısmı ise canını kurtardığına teşekkür ve dua ederek Belediye önündeki toplantıya gittiler. Ulusal Güçlerin gelişi davullarla ilan edilmiş ve halkın kurduğu geçici yönetimin de katkıları ile derhal sukunet sağlanmıştı. Yangınlar söndürülerek suçluların cezalandırılması için bir divan-ı harp kurulmuştu.

Her taraf bayraklarla donatılmış, şenlikler akşama kadar sürmüştü. Yunanlılar bir çok malzeme ve hayvan bırakmak zorunda kalmışlardı ayrıca bir çok dükkan doluydu. Ama bütün Müslüman dükkanları kırılmış, ne var ne yok hepsi aşırılmış, zeytinyağı gibi şeyler muslukları açılarak akıtılmış ancak götürülmesi olanaklı ne var ise düşman tarafından götürülmüştü. Ancak kendi evlerindeki ağır eşyaları götüremeyip bırakmışlardı.

İzmit’teki sakinliğe karşın körfezde karışıklık hakimdi. Derince bir çok nakliye gemisi bekliyordu ve bir Yunan gemisi Hersek önünde karaya oturmuştu. Ulusal güçlerin kente girmesinden önce Amerikan Kızılhaç hastahanesi karaya çıkan bir Amerikan torpidosu askerlerince koruma altına alınmıştı. Kente giren Ulusal Güçler de darüleytamların önünde Amerikalı askerlerle karşılaştılar. Kendilerine ve yetimlere karşı bir düşmanlık olmadığını söyleyerek, darüleytamların korunması için Amerikalıların emrine Türk müfrezeleri vermişlerdi.

Kentin kurtuluşu üzerinden daha altı saat geçmeden, Kocaeli'nin seçkin ve özverili evlatlarından oluşan kuvvetlere Kütahya - Eskişehir cephesine yetişmeleri emredildi. Birlikler, Yunanlılarla savaşmayı da sürdürerek Samanlı dağlarını aşarak İznik’e indiler. Bu arada bir kısım Yunan kuvveti de Değirmendere'yi, Karamürsel'i ve Yalova'yı yakarak bölgeden uzaklaştılar. Yunanlılar işgal süresince toplam olarak 1194 kişiyi öldürmüş, 151 kişiyi yaralamış, 314 kişiyi de esir almışlar, 192 kız ve 530 kadına tecavüz etmişlerdir.

İzmit’in Türklerin eline geçmesi, Kuva-yı Milliye açısından çok büyük önem taşıyordu. Böylece Ankara Hükümeti’ne bağlı güçler, böylece ilk kez İstanbul’un hemen yakınlarına sokulmuş olurdu. 27 Ekim 1920’de başlayan İzmit’in işgali böylece 244 gün süren bir eziyetten sonra sona ermişti. Türklerin bu beklenmedik harekatı, Derince ve Hereke’de hala asker bulunduran İngilizleri telaşa düşürdü.

Derincede’ki İngiliz işgal komutanı, İzmit’te bulunan Miralay Emin Bey’e başvurarak, kente karşı girişilen saldırının Mondros ve San Remo anlaşma hükümlerine aykırı olduğunu öne sürdü, Türk birliklerinin İstanbul’a doğru yürüyüp,yürümeyeceğini sordu. Emin Bey İngiliz Komutana, Ankara’dan alınacak buyruğa göre hareket edileceğini bildiren belirsiz bir cevap geçti.

İzmit’in geri alınmasından sonra Türk birlikleri, Değirmendere, Halıdere ve karşı kıyıdaki köyleri yakıp yıkarak kıyı boyunca kaçan Yunanlıların peşine düştüler ve Karamürsel yönünde ilerlediler. Bu arada Kılkış zırhlısı da kıyıdaki askerlerini korumak üzere ağır ağır ilerliyordu. Buradaki çatışma da fazla uzun sürmedi. Karamürsel, 4 Temmuz’da Türk birliklerinin eline geçti. Yunanlılar, gemilere binip, kasabayı terk etmeden önce, büyük kıyım yapmış ve hemen hemen Karamürsel’in tamamını ateşe verip, yakmıştı. Temmuz 1921 sonlarında, artık İzmit ve Karamürsel’den başka Değirmendere ve Kandıra da kesin olarak Türk birliklerinin denetimine geçmişti.

Aradan henüz yedi yıl geçmişti ve o günleri anan Hür Fikir / Temmuz 1928 gazetesinde eski harflerle yer alan yazı Sn Muhittin Bakan tarafından günümüz türkçesine şu cümlelerle çevrildi:

İZMİTİN KURTULUŞU
28 haziran alevden bir nur-ı istikbalin ay ışığı gibi parlamışdı. Kalbimizin ızdırapları bugün solmaz kudretle münkalib olmuşdu.
28 haziran izmitin kurtuluşu ve hakkın zulme,imanın kuvvete indirdiği yumruk günüdür.İki gasıp milletin zulmü altında inleyen ve kanı sızlayan bu aziz şehir,Anadolunun bu en dilruba , feyizli ve müsteda kasabası üçyüzotuz tarihinin yigirmisekiz haziranında idi ve şerefli bir halasa kavuşdu.

Rugan çizmeleriyle bu bakir sokaklarda dolaşarak serhoş kafasını taştan taşa çarpan bed-tifin küstahların salyalı yaygaralarına bugün nihayet verildi ve galiz bir kin ve hırsın mahsuli olan o yaygaralarına Türkün zafer neşideleri duyulmağa başladı.


Bu itibarladır ki yiğirmisekiz haziran İzmit ve İzmitliler içün şanlı ve şerefli bir kurtuluş ve ıttıla günüdür.Aziz direnişlerle tesid ettiğimiz şu yıl dönümünde çok acı bir hatıranında kalbimize hak olmuş izlerini de görüyoruz.O acı hatıralar ki bu beldenin her sokağında masum ve bi-kes bir Türk yavrusunun veye bir Türk babasının masum kanıyle yazılmışdır.

Yiğirmisekiz haziran sabahı şehir başdan başa milli sancaklarla donanmış , bu mesud dönümün hatırasına hürmeten herkes yeni elbiseleriyle sokağa çıkmışdı.Tam saat dokuzda belediye dairesinin önü askerler,bahriyeliler,mektebliler ve kesif bir halk kitlesi tarafından doldurulmuşdu.


İhtiramla istiklal marşımızı dinledikten sonra belediyemiz namına muallim Hilmi bey kürsi-yi hitabete çıkarak sebeb-i ictimaiyi pek üzen bir hitabe ile izah eyledi.Müteakiben önde müzika olduğu halde vali-yi vilayet Eşref beyle bil-umum müessesat ve teşekküller azaları Türk Ocağı ve halk Fırkası önüne geldiler.Burada ocak reisi Salih Zeki bey kendisine has olan selasetiyle coşkun hem-veciz bir hitabe irad eyledi.


Vatanlarının kurtuluşunu tes'id eden ve namert düşmanımızın mağlubiyet-i katiiyyesini görmekle istiklal ve hürriyetin sonsuz saadetine ilk defa mazhar olan İzmitliler saadetten yaşarmış gözleriyle makam-ı vilayetin önüne geldiler.Burada İzmit halkı namına kürsi-yi hitabete çıkan kumandan oğlu Kasım bey , bütün milletimizin vecd , heyecan ve asabiyetle üzerine titredikleri cumhuriyet hükümetine ve erişilmez zannedilen zaferleri topukları altında ezen cumhuriyete idi.Yıldızı ve daha şahanesi büyük gaziye minnet ve merbutlarını ceyz ve coşkun hitabetiyle ifade etti.


Burada aziz cumhuriyet hükümetimizin büyük kapısında Kasım bey hitabet irad ederken hürriyetin ilahi aşkıyla yanmış milliler heyecana gelmiş,istiklalin büyük azap vyükünü çeken birçok ana ve babalar hüngür hüngür ağlıyorlardı.Halkın sayesi ve kalbi hissiyatına tercüman olan kumandan oğlu Kasım beyden sonra cumhuriyet hükümeti namına valimiz Eşref bey , yapılan tezahürattan dolayı ahaliye kürsi ve veciz üslubüyle teşekkür eylemiş ve bir mesud yıl dönümü ünasebetiyle kendilerini tebrik eylemişlerdir.

Bundan sonra heyet müzikası ahali ve çocukları hep birlikte fırka karagahı önüne gidildi.Sıraya dizilmiş tunç yüzlü ve kıvılcım gözlü askerler karşısında yine kumandan oğlu Kasım bey ,Türk ordusunun, beşeriyetin ihtişamlı tarihindeki parlak ve cihan-şumül kıymet,kudret ve seciyesini canlı kelime ve cümlelerle gençliğe yaraşan bir üslüpla bütün halk namına ifade eylemiş ve aziz askerleri çok coşkun bir hitabe ile selamlamışdır.


Burada on dakika kadar istirahat edildikden sonra da İzmitimizin istirdadına tekaddüm eden günlerde hain düşmanların şehit ettikleri aziz kardeşlerimizin kabirlerini ziyarete gidildi.

Buralarda Türk ocağı namına kumandan oğlu Kasım bey , kısa bir hitabeyle İzmitin suret-i işgal , fecai ve istirdadını telhis eylemiş ve aziz şehitlerimizin önünde bütün İzmitliler namına huşu ile anılmışdır.Bundan sonra halk,akşama ictima ve fener alayına iştirak etmek üzere dağılmışlardır.

GECE İHTİFALİ
******************
Akşam ondokuzbuçukdan sonra İzmitin demir yoluna toplanan halkın ve askerlerin elinde fenerler ve bayraklar olduğu halde şehri dolaşmağa başladılar.O gece İzmit sevinç ve heyecanıyla tek bir kalp gibi çarpıyordu.Herkes ve her yer derin bir vecd içindeydi.Hürriyet ve istiklal şerefine toplanıyordu. Heyecanlı kitle başdan başa şehri dolaşdıkdan sonra Türk ocağının önünde duran müzikanın şakrak nağmeleriyle eğlenmeğe başladılar.


Her medeni memlekette mezmum bulunan alagarson dansının bu mesud yıl dönümünde yer bulmamasını temin için maarif müdürümüzle birlikte birkaç genç faaliyet ve gayrat sarf ettiler.Bu disbileyn bir müddet için hem çok taziye hem de dans etmek arzusunda bulunan ve gençliğe henüz ayak basmış olan hanım kızlarımızın arzusuna intibak ettiği , onların o gün arkadaşlarıyla dansa kalkmalarıyla sabit oldu.


Fakat maalesef bu gayrat ve disbileyn bir müddet için müessir olabildi.Çünkü eğlencenin en dikkatli ve canlı bir deminde ortaya çıkmak ve alagarson dans etmekte ısrar eden bir-iki kişi eğlenceyi de zevki de halkı da 
kaçırdı.Medeni memleketlerde erkeklerin kol kola böyle gezmesi nazar-ı müsamaha ile görülemezken ulu orta alagarson dans edilmesi muvafık görülemez.

Hür Fikir , bu keyfiyetin bir ayıp olduğunu yine bu sütunlarda yazmışdı.

Hür Fikir'in bu nokta-yı nazarı ve haklı mukalaatı her erbab-ı şuhud tarafından tasdik ve hürmetle kabul edilirken diğer bir-iki kişinin temridi, hem inkılab hem de gençlik namına bir cehil ve imadır.İşte bu şekildeki şu mesud yıl dönümünün kalbe şifa , ruha cila veren eğlencesi maalesef biraz gayrı muvafık bir surette nihayetlenmişdir.

Feyzullah Yavuz Ulugün

Kaynak : Metropol Tv

YORUMLAR

Bu Habere Yorum Yapılmadı. İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz? 
Lütfen Resimdeki kodu yazınız
 

Kocaeli Haber Dünyası, Kocaeli Gazetesi, Kocaeli Haberleri,kocaeli gazeteleri Tavsiye Formu

Bu Haberi Arkadaşınıza Önerin
İsminiz
Email Adresiniz
Arkadaşınızın İsmi
Arkadaşınızın E-Mail Adresi
Varsa Mesajınız
Güvenlik KoduLütfen Resimdeki kodu yazınız
DepolamaTaşıma iletme sistemiMerdiven Tırmanma CihazıEngelli merdiven tırmanıcıUluslararası evden eve nakliyatAdaklık
Yukarı ↑