TUNCELİ BELEDİYESİ HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI

TUNCELİ BELEDİYESİ HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI

24 Mayıs 2019 Saat: 00:25

Tunceli Belediyesinin adının Belediye Meclisi tarafından Dersim Belediyesi olarak değiştirilmesi yasa dışı bir eylemdir.

TUNCELİ BELEDİYESİ HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI

 

Tunceli Belediyesinin adının Belediye Meclisi tarafından Dersim Belediyesi olarak değiştirilmesi yasa dışı bir eylemdir.

 

Küçük bir ilçede yaptıklarıyla şöhret kazanan ve bu sayede komünistliği bile sempatiyle karşılanan Belediye Başkanının gerçek yüzü böylece ortaya çıkmıştır.

 

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Millî Mücadele ateşini yakmasının 100. Yıldönümünün kutlandığı bu günlerde böyle kanunsuz kararın alınması manidardır.

 

Cumhuriyete karşı isyan eden Seyit Rıza’nın heykelinin dikilmesine gösterilen müsamahanın ileride yol açacaklarının öngörülememesi de devlet aklı açısından sorgulanması gereken bir husustur.

 

Demokratik hukuk devletinde kurumların yetki ve görevleri anayasa ve yasalarla belirlenmiştir.

 

Bir belediye meclisinin yetkisi olmayan bir konuda aldığı karar yok hükmündedir.

 

Anayasa ve kanunlara aykırı eylemlere karşı her türlü tedbiri almakla görevli idarî makamların ve yargının derhal gereğini yapmasını ve bu hukuksuz şımarıklığa son vermesini T.C TUNCELİ BELEDİYESİ tabelasının takılmasını bekliyoruz.

 

Türk vatanının bölünmez bütünlüğüne ve Türk milletinin birliğine yönelik hiçbir eylem müsamaha ile karşılanamaz.

 

Yücel Alpay Demir 

Türk Ocakları Kocaeli Şubesi