sol yan -HALIC TERCUME
TOYOTA SAĞ TARAF
SUKAY -haber içi

Güncel

“Kocaeli Turizm Çalıştayı” Başladı

8-9 Ekim 2019 Tarihleri Arasında Yapılacak Olan “Kocaeli Turizm Çalıştayı” Sayın Valimizin Katılımlarıyla Başladı.

8 Ekim 2019 Saat: 16:47
“Kocaeli Turizm Çalıştayı” Başladı
“Kocaeli Turizm Çalıştayı” Başladı

8-9 Ekim 2019 Tarihleri Arasında Yapılacak Olan  “Kocaeli Turizm Çalıştayı” Sayın Valimizin Katılımlarıyla Başladı.

 

Kocaeli’nin turizm çeşitliliğini değerlendirmek, turizm kaynaklarımızın daha etkin nasıl kullanılabileceğini ele almak, farklı kesimler arası ortaklık ve iş birliklerinin çerçevesini çizmek,  kurumlarımızın turizme yönelik gündemlerine temel teşkil etmek amacıyla 8-9 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacak olan  “Kocaeli Turizm Çalıştayı” Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un katılımlarıyla başladı.

TRYP By Wyndham otelde gerçekleştirilen Çalıştaya; Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü,  Vali Yardımcısı Suat Yıldız, İlçe Kaymakamları, Başiskele, Kartepe ve Kandıra Belediye Başkanları,Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu,Daire Müdürleri,  Türkiye Sağlık Turizm Dernek Başkanı Ergin Birdal, Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Dr. Kürşat Bal,  Deniz Ticaret Odası BaşkanıVedat Doğusel, TEMAVakıf Başkanı Nermin Tol, TÜRSAB yönetim kurulu üyesiHaci İbrahim Canatan ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program; Turizm Meslek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Bilsen Bilgili’nin çalıştay ile ilgili sunumu, Turizm Yatırımcıları Derneği adına Harun Çıtak, Türkiye Otelciler Federasyonunu temsilen Alpaslan Kılıç, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın konuşmalarıyla devam etti.

Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un yapmış olduğu konuşmalarında; “Değerli katılımcılar, Kocaeli’nin turizm çeşitliliğinin değerlendirileceği, turizm kaynaklarımızın daha etkin nasıl kullanılabileceğinin ele alınacağı, farklı kesimler arası ortaklık ve iş birliklerinin çerçevesinin çizileceği ve kurumlarımızın turizme yönelik gündemlerine temel teşkil edecek olan “Kocaeli Turizm Çalıştayı”na hoş geldiniz.

İlimiz adını bir Osmanlı Beyliği fatihi olan Akçakoca Bey’den almakta olup, 2700 yıllık yerleşim tarihine sahiptir. Kocaeli, güvenli bir barınak ve uğrak yeri olan İzmit Körfezi’yle birlikte Kral Yolu’ndan İpek Yolu’na, Bağdat Demiryolu’ndan Trans Avrupa Otoyolu’na, Osman Gazi Köprüsü’nden Yüksek Hızlı Tren Hattına ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile bağlantılı Kuzey Marmara Otoyolu’ndan Cengiz Topel Havalimanı’na uzanan ana ulaşım bağlantıları ile tarih boyunca önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Kocaeli ekonomisinin gelişiminde de yüksek erişilebilirliğinin rolü önemli olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu’na sanayi devriminin ilk yansımalarından olan Hereke Fabrika-i Hûmayun ve çuha fabrikaları ilimizin üretim başkenti olma kaderini şekillendiren, bugünün tarihi ve turistik açıdan önemli değerleri olarak dikkati çekmektedir.

Kocaeli’nin, özellikle son yüzyılda, sanayi kimliği ön plana çıksa da yapısı ve konumu itibariyle önemli bir turizm destinasyonu olma potansiyelini haizdir. İl genelinde zengin bir doğa, deniz, kültür ve tarih, sağlık, iş, gastronomi, fuar ve kongre, spor turizmi altyapısı ve potansiyeli bulunmaktadır.

Turizm, sosyal ve çevresel etkilerinin yanı sıra önemli bir ekonomik aktivite alanı olarak ağırlığını her geçen yıl daha da arttırmaktadır. Dünya Turizm Örgütü verileriyle küresel “uluslararası turizm sektörü” 2018 yılında 1,7 trilyon Amerikan Doları değerinde ihracata tekabül eden gelir ve yolcu taşımacılığı cirosu ile gıda ve otomotiv sektörleri dış ticaretini geride bırakmış ve kimya ile petrol sektörlerinin ardından dünyanın en büyük 3. gelir getirici sektörü olmuştur.  Bu büyüklüğü ile turizm sektörü dünya üzerindeki her 10 istihdamın 1’ini ve küresel gayrisafi hasılanın %10’unu doğrudan ya da dolaylı olarak karşılar hale gelmiştir.

 

Aynı yıl dünya genelinde 1,4 milyar uluslararası turist hareketliliği ile rekor kırılmış, 2019’da ise ilk 6 ayda ölçülen %4’lük artışın, içinde bulunduğumuz 2019 yılı için yeni bir rekoru getireceği görülebilmektedir. Dünya genelindeki bu turist hareketliliğinin %55’i dinleme ve eğlence amaçlı, %13’ü ise iş seyahati olarak gerçekleşmiş, kalan kesimde ise ağırlığı aile ve akraba ziyaretleri, sağlık turizmi ve dini amaçlı seyahatler teşkil etmiştir.

2019 Yılının İlk 8 Ayında Ülkemize 31 Milyon Turist Giriş Yapmış

2018 yılında Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu Avrupa kıt’ası, ülkemizin %24’lük önemli etkisi ile, bir önceki yıla göre %6 artış göstererek 713 milyon ziyaretçi ağırlamış ve dünyanın en önemli turizm destinasyonu olmayı sürdürmüştür. Türkiye ise hızlı yükselişini 2018’de de sürdürmüş ve bu yılı 45,8 milyon kişi ağırlayarak dünya genelinde 6. sırada tamamlamıştır. 2019 yılının ilk 8 ayında ülkemize 31 milyon turist giriş yapmış, bu sayıyla geçen yılın aynı dönemine göre %14,7 artış kaydedilmiştir. Burada önemli bir nokta, komşumuz İstanbul’un New York’u yakalayarak dünyanın transit geçiş harici en çok ziyaret edilen 8. kenti olması ve 2019’da öngörülere göre geçecek olmasıdır.

Böyle bir ortamda Kocaeli’nin de gerek uluslararası gerekse de ulusal turizmden payının hızlı bir şekilde artması kaçınılmaz bir beklentidir. Kocaeli’nin coğrafi konumu, doğal değerleri, zengin kültürü ve tarihi değerleri, termal kaynakları, spor olanakları, yüksek nitelikli sağlık altyapısı ve personeli, dört mevsime hitap eden turizm olanakları, nitelikli tesisleri ve deneyimli turizm profesyonelleri ile bu payın daha hızlı artmasını beklemek anlamlıdır.

 

Eylül Ayı İtibariyle İlimizde 158 Konaklama Tesisinde Toplam 14.339 Yatak Kapasitesi Bulunmaktadır

Kocaeli’de turizm özellikle 2010 yılı sonrasında hızlı bir gelişme göstermiştir. Girişimcilerimizin nitelikli turistik tesis yatırımları, yerel yönetimlerimizin altyapı yatırımları, etkili tanıtım faaliyetleri, kalkınma ajansımızın destek programları ve tanıtım etkinlikleri, KOSGEB başta olmak üzere devlet destek ve teşvikleri ile hareketlilik kazanan sektör 2018 yılında 602 bin yerli, 111 bin yabancı turisti ağırlamıştır. Bu rakamlar on yıl öncesinin yerli turist sayısının 3, yabancıların ise 2,5 katına tekabül etmektedir. 10 yıl önce Türkiye’deki toplam konaklamalı turistlerin binde 6’sını ağırlayan Kocaeli, bugün %1 seviyesini aşmıştır. Bu konaklamalı turistler haricinde önemli bir de günübirlik turizm hareketi ilimizde görülmektedir. İlimize gelen turistlerin ortalama kalış süreleri ülkemiz ortalamasının altında olsa da, son 2 yılda görülen artış memnuniyet vericidir.

Turist gelişlerindeki artışla beraber turistik tesis sayısında da kayda değer gelişme görülmüştür. Eylül ayı itibariyle ilimizde 158 konaklama tesisinde toplam 14.339 yatak kapasitesi bulunmaktadır. İlimizdeki yatak kapasitesi son 10 yıllık dönemde 3 katına ulaşmış durumdadır. Aynı dönemde sadece 2 adet olan 4 ve 5 yıldızlı otel sayısı 10 katına çıkarak 20’ye ulaşmıştır. Hâlihazırda yatırım sürecinde bulunan tesislerimizin de faal duruma gelmesiyle yatak kapasitemiz 16 bine yaklaşacaktır. Ayrıca, otellerimizden 2 tanesi Çevreye Duyarlı Turizm Tesisi statüsündedir.

Kocaeli’de Önemli Oranda Pazar Çeşitliliği Görülebilmektedir

Yabancı turist profiline bakıldığında dörtte bir oranında Batı Avrupa ülkeleri, dörtte bir oranında ise Orta Doğu ülkelerinin payı öne çıkmaktadır. Bu pazarları %20 ile Karadeniz Havzası ve %15 ile Uzak Doğu ülkeleri izlemektedir. Kocaeli’nin içerisinde yer aldığı ve ağırlıklı olarak Orta Doğu’nun baskın olduğu TR42 Doğu Marmara Bölgesi ile kıyaslandığında Kocaeli’de önemli oranda pazar çeşitliliği görülebilmektedir.

2018 yılı verilerine göre Kocaeli’ye en çok yabancı uyruklu turist gönderen 5 ülke, sırasıyla Romanya, Suudi Arabistan, Almanya, Güney Kore ve Çin Halk Cumhuriyeti olmuştur. Bu 5 ülkeden gelen turist sayısı toplamı, Kocaeli’ye gelen yabancı turist sayısının %31’ini teşkil etmiştir.

Mavi Bayrak Plajları Kocaeli’nin Deniz Turizmindeki Önemini De Arttırmaktadır

Kocaeli ili yüzölçümünün %42,4’ü ormanlardan oluşmaktadır ve iki farklı denize kıyısı olup aynı zamanda kayak merkezi ve yaylalar barındıran müstesna bir coğrafi niteliğe sahiptir Bu çeşitlilik Kocaeli’yi önemli bir doğa turizmi destinasyonu haline getirmektedir. Ballıkayalar, Yuvacık-Beşkayalar ve Kuzuyayla Tabiat Parkları, Maşukiye, Serindere Kanyonu ve Bayramoğlu Yarımadası bu temanın bazı önemli alanlarıdır. Binicilik, trekking, dağcılık, yayla kültürü, kampçılık ve karavancılık, kuş gözlemciliği, yamaç paraşütü, su altı dalışı ilde karşılığı bulunan turistik faaliyetlerdendir.

İlimizin iki denize kıyısı bulunmakta olup; Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin çalışmaları sayesinde Karamürsel Altınkemer Plajı, Kandıra Cebeci, Kerpe, Bağırganlı ve Kumcağız plajlarına mavi bayrak kazandırılmıştır. Bu yatırımlarla Kocaeli deniz turizmindeki önemini de arttırmaktadır.

 

2’si Menşe, 10’u Mahreç Olmak Üzere 12 Coğrafi İşaretli Ürünü İle Kocaeli, Önemli Bir Kültür Merkezidir

 

Bitinya başkenti ve Roma İmparatorluğu’nun önemli merkezi Nicomedia’ya uzanan kökeni; Mimar Sinan’ın, Osman Hamdi Bey’in eserlerinin ev sahibi ve Osmanlı kuruluş dönemi fatihlerinden Karamürsel Alp ve Akçakoca Bey’in ebedi istirahatgahı olması; pek çok Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi eserine sahip; İmre Thököly’nin ve Kartacalı Anibal’ın izlerini taşıması; 2’si menşe, 10’u mahreç olmak üzere 12 coğrafi işaretli ürünü bulunması ile Kocaeli, önemli bir kültür merkezidir.

Yabancı Hastaların Tedavisinde Kocaeli; Antalya, Ankara ve İstanbul’un Ardından Dördüncü Sırada Yer Almış ve Sağlık Turizmi Kenti Haline Gelmiştir

Konusunda en güncel resmi çalışma olan 2013 yılı Türkiye Sağlık Turizmi Sektör Raporu’na göre 2013 yılında Türkiye’ye 300 bin yabancı hasta gelmiş, bu hastaların tedavisinde Kocaeli; Antalya, Ankara ve İstanbul’un ardından dördüncü sırada yer almıştır. O dönemden bu yana özel sektöre ait işletmelerin sağlık turizmi ile ilgili çalışmalarının artması ve onkoloji, radyoterapi, obezite cerrahisi, üroloji, kemik iliği nakli, saç ekimi, plastik cerrahi ve diş tedavisi gibi öne çıkan branşlarda dışa açılmanın artması ile Kocaeli bugün bir sağlık turizmi kenti haline gelmiştir.

Yeniköy Yazlık Ilıcası, Maşukiye ve Soğuksu bölgelerindeki termal su kaynakları ve çevrelerindeki tesisler ile termal turizmde kayda değer bir paya sahip olan Kocaeli bu olanakları wellness ve SPA aktiviteleri ile bütünleştirerek yerli ve yabancı geniş kesimlere sağlık turizmi olanakları sunmaktadır.

Fuar Turizmi’ de Kocaeli İçin Önemini Arttıran Bir Başka Alandır

İlde yer alan sanayi kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumları ve yerel yönetimler başta olmak üzere iş ve kongre turizmi de Kocaeli için önemli bir başka alandır. İlimize iş seyahati ya da kongre için gelen misafirlerin ildeki turizm çeşitliliğinden daha etkin yararlandırılması önemlidir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 2018 yılı Fuar Takvimi’nde Kocaeli’den ise 7 fuar yer almıştır. TOBB 2012 yılı Fuar Takvimi’nde ise Kocaeli’den herhangi bir fuar yer almıyordu. Fuarlar ve birlikte gerçekleşen diğer etkinliklerle fuar turizmi de Kocaeli için önemini arttıran bir başka alandır.

Kocaeli Pek Çok Spor Branşında’ da Aktif Olan Bir Kenttir

Kocaeli pek çok spor branşında da aktif olan bir kenttir. FIFA standartlarında mevcut ve yeni stad ve kamp alanı yatırımları ve turizmcilerin girişimleri ile Körfez ülkeleri başta olmak üzere Orta Doğu’dan pek çok futbol kulübü ilimizde kamplarını gerçekleştirmektedir. Geleneksel Kocaeli Rallisi, Gölkay ve Sukay su sporları merkezleri, Yelken Kulüplerinin faaliyetleri, Geçtiğimiz yıl faaliyete geçen Kocaeli Stadyumu ile uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapabilecek noktaya gelen Kocaeli, 2020 yılında Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası’na da ev sahipliği yapacaktır.

Bugün başlayacak ve yarın tamamlanacak “Kocaeli Turizm Çalıştayı” ile Kocaeli’nin turizm çeşitliliğinin değerlendirip, turizm kaynaklarımızın daha etkin nasıl kullanılabileceğini ele alıp, farklı kesimler arası ortaklık ve iş birliklerinin çerçevesini çizip ve kurumlarımızın turizme yönelik gündemlerine temel teşkil edecek konuları belirlemeyi hedefliyoruz. Kocaeli’deki temel turizm çeşitliliğine göre oluşturulmuş olan 9 farklı çalışma grubu ile sizlerin görüşlerini ve önerilerini alıp, bütüncül bir yol haritası elde etmiş olacağız. Tüm katılımcılara tekrar hoş geldiniz diyor, çalıştayın ilimizin turizmine azami faydayı sağlamasını temenni ediyorum.” Dedi.

Sayın Valimizin konuşmalarının ardından  oluşturulan Doğa Turizmi, Kültür Turizmi, Sağlık ( Medikal)  Turizmi, Sağlık (Termal ) Turizmi, İş Turizmi, Gastronomi Turizmi, Kongre ve Fuar Turizmi, Spor Turizmi  çalışma grupları kendi alanları ile ilgili çalıştaya başladılar.9 Ekim 2019  saat 13.30 da Çalıştay Grupları sonuçlar ileilgili sunumlarını gerçekleştirecekler, saat 15.00 de ise genel değerlendirme ile çalıştay sonlandırılacak.

YORUMLAR

Bu Habere Yorum Yapılmadı. İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz? 
Lütfen Resimdeki kodu yazınız
 

Kocaeli Haberleri - Kocaeli Gazetesi - Kocaeli Son Dakika Tavsiye Formu

Bu Haberi Arkadaşınıza Önerin
İsminiz
Email Adresiniz
Arkadaşınızın İsmi
Arkadaşınızın E-Mail Adresi
Varsa Mesajınız
Güvenlik KoduLütfen Resimdeki kodu yazınız
Yukarı ↑