VALİ AKSOY'UN 10 ARALIK İNSAN HAKLARI GÜNÜ MESAJI

VALİ AKSOY'UN 10 ARALIK İNSAN HAKLARI GÜNÜ MESAJI

10 Aralık 2019 Saat: 15:11

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile ortaya konulan haklar sayesinde dünyanın her köşesinde milyonlarca insan bugün onurlu bir yaşam sürme açısından umut ve güvence taşımaktadır.

10 ARALIK İNSAN HAKLARI GÜNÜ MESAJI

 

 

            İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile ortaya konulan haklar sayesinde dünyanın her köşesinde milyonlarca insan bugün onurlu bir yaşam sürme açısından umut ve güvence taşımaktadır. Küreselleşen dünyada, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, artık ulusal sınırları aşarak, tüm dünyanın ortak hedefi haline gelmiştir. Bu anlayışın hayata geçirilmesi uluslararası işbirliğini zorunlu kılmaktadır.

 

            İnsan haklarına saygı, çağdaş ve demokratik hukuk devleti standartlarına sahip olmayı hedefleyen tüm ülkeler için temel ve belirleyici bir unsurdur. İnsan haklarının korunması ve genişletilmesi sadece yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle değil, bunların eksiksiz uygulanması ve insan hakları bilincinin toplumun her kesimince benimsenmesiyle mümkün olmaktadır. Devletler, bireylerin insan haklarının korunması ve geliştirilmesi hedefi doğrultusunda çalışırken, bireylerin de sahip oldukları bu hakların bilincinde olmalarının ve haklarının ihlal edildiğinin düşünüldüğü hallerde başvurabilecekleri mekanizmalarının mevcudiyetinin farkında olmalarının sağlanması önemlidir.

 

            Demokrasi ve hukuk devleti anlayışının ön planda olduğu bütün demokratik ve çağdaş ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de bireyin güvenliği ve insan haklarına büyük önem verilmektedir. İnsan haklarını korumak, ihlal iddialarını incelemek, araştırmak, insan hak ve özgürlüklerinin önündeki engelleri ile hak ihlallerine yol açan çeşitli nedenleri incelemek üzere ülkemizde bütün il ve ilçelerde İnsan Hakları Kurulları bulunmaktadır. Bu kurullar öncelikle idarenin uygulamalarında vatandaşlara, hoşgörü ve nezaketle yaklaşılmasını sağlamakta ve insan hakları ihlallerinin önlenmesi için gerekli çalışmaları yapmaktadır.

 

Yine ülkemizde, insan hakları standartlarının en yüksek düzeye getirilmesi amacıyla, 7 Ağustos 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe giren Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun ile de,  kolluk şikâyet sisteminin daha etkili ve hızlı işlemesini sağlamak, saydamlığın ve güvenirliğini geliştirmek üzere kolluk görevlilerinin işledikleri iddia edilen suçlardan ve disiplin cezası gerektiren iş ve işlemler ile kolluk görevlileri hakkında memnuniyet bildirimleri merkezi bir sistemde kayıt altına alınarak izlenecektir.  Tüm il ve ilçelerimizde hizmet sunacak olan bu Kolluk Gözetim Komisyonlarımız;  İnsan haklarının korunmasında ve olabilecek ihlallerin tekrarının önüne geçilmesinde yeni mekanizmalar oluşturmuştur.

 

            Bu çerçevede devlet ve millet olarak, insan hak ve özgürlüklerini benimseyerek, sahip olduğumuz farklılıkları sevgi, saygı ve hoşgörü ekseninde birer zenginlik olarak görmek ve bu değerleri ülkemizi çok daha güçlü kılacak şekilde geleceğe taşıma kararlılığındayız.

 

            Bu duygu ve düşüncelerle; 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nün tüm insanlığa barış, adalet, huzur ve güven getirmesini diliyor, İnsan Hakları Günü’nü en içten temennilerimle kutluyor,  sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

 

           

                                                                                                                                                                                                            Hüseyin AKSOY

                                                                                                                                                                                                                  KOCAELİ VALİSİ